• სათამაშოების მაღაზია ,,ცეროდენა" წარმოადგენს ერთ-ერთ წამყვან ბრენდს საქართველოში.
  • ჩვენს ფილიალში წარმოდგენილი სათამაშოები უსაფრთხოა და არავითარ საფრთხეს არ წარმოადგენს ბავშვის ჯანმრთელობისათვის.

  • ჩვენი ბრენდის და მომხმარებლის ინტერესებიდან გამომდინარე, ს,,ცეროდენამ’’ 2 საშუალო ფასის, განსხვავებული კატეგორიისა და შეფერილობის სათამაშო გაგზავნა სტამბულის ლაბორატორიულ-კვლევით ცენტრ ,,ინტერტეკში’’(კვლევითი ცენტრი რომელსაც ევროპის წამყვან ქვეყნებში აქვს ლაბორატორიები). კვლევის პასუხმა ცხადყო, რომ სათამაშოები არ შეიცავენ ჯანმრთელობისათვის სახიფათო ნივთიერებებს როგორებიცა: ტყვია, კადმიუმი და დიეთილ ჰექსილ ფტალათი.სათამაშოები აკმაყოფილებს ევროპულ სტანდარტს c e და EN71 რაც გარანტირებულად ნიშნავს იმას, რომ სათამაშოები არის 100% უსაფრთხო.
  • წარმოგიდგენთ ერთ-ერთ სერთიფიკატს,რომელიც კიდევ ერთხელ ადასტურებს ჩვენი სათამაშოების უსაფრთხოებას.

certificate